Привреда Србије дугује банкама око три милијарде евра

А УКУПНА АКТИВА СВИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ ЈЕ ОКО 5,5 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

         ПРИВРЕДА Србија - према незваничним подацима - дугује банкама око три милијарде евра, а процењено је да 19.000 привредних друштава и 16.000 предузетника касни са извршавањем својих обавеза више од 90 дана, рекла је данас директорка Центра за услуге и посредовање Привредне коморе Србије, Нермина Љубовић.

         Она је указала да је учешће такозваних проблематичних кредита у укупном износу одобрених, веома велико, и да у обзир треба узети и обавезу резервисања средстава од стране банака, за коју се такође процењује да износи око три милијарде евра.

         „А укупна актива банака у Србији је, како кажу, око 5,5 милијарди евра, што показује стравичан однос између плусног и минусног салда”, казала је Љубовић.

         Према њеним речима, један од начина да се ова ситуација промени јесте споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, односно поступак редефинисања дужничко - поверилачких односа и утврђивање отплате постојећих дугова под новим условима.


Слични садржаји

Коментари