Шта све крију они који владају светом?

"Досије омега"    и    "Илуминати 666"

      

         Цена: 1.200 дин. + ПТТ трошкови                        Цена: 500 дин. + ПТТ трошкови           

Поруџбине на телефон: 011/7186-195     

         Милан Видојевић, рођен у Београду 1950. године. Завршио Факултет драмских уметности, радио у новинама, на телевизији и радију. Написао девет књига, а објављено је и дванаест књига превода са енглеског. Најпознатија дела су му трилогија "Досије Омега", "IV Рајх" и "Илуминати 666". Аутор више од сто телевизијских емисија и писац више стотина текстова у новинама и часописима. Издавао књиге других аутора као и часопис "Претња". Цео радни век је слободни уметник. Воли Србију изнад свега.

 

         "...Тако патриотизам и национализам постају архаична и негативна својства карактера, а одрицање од свега што је лично и посебно постаје образац нове филозофије живљења, где је "Еуропа" постала мерило свих ствари и циљ свих напора "заосталих" земаља. Нови критеријуми етичких вредности претворили су ове принципе у шупље љуштуре, а речи као што су "љубав" и "саосећање" су речи којих се треба стидети. Као лидери су нам се наметнули амбициозни егоисти, чији су животни хоризонти омеђени тежњом ка безобзирној доминацији, а нелечени комплекси инфериорности су опасан реагенс којим су спремни да запале ватру осветољубивости према свему што је другачије или изнад њихових диктата, испуњавајући задатак због ког им је и дата моћ".

(одломак из књиге "Досије Омега")

 

         "...Ниједна власт не поштује људска права у буквалном смислу те речи јер би то светске процесе увело у демонтирање сваке хијерархијске структуре и власти и власништва. 'Једнакости' неће бити никад на глобалном нивоу јер светски ратови, поробљавање, тлачење и експлоатација људи показују да хуманистички однос према људима остаје неостварени идеал свих класних друштава, јер је просто неостварив."

(одломак из књиге "Илуминати 666")

Издавач:


Слични садржаји

Коментари